Qualita

 

 

 

BioLoo

Qualita AB säljer den extremt snålspolande toaletten BioLoo.

BioLoo, framtidens toalett.

 

 

För mer information, se Bioloo hemsida

 

 

 

© Copyright Qualita AB 2015